Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego


08 listopada 2022

protokół z dyskusji publicznej

PROTOKÓŁ z przeprowadzenia I dyskusji publicznej dotyczącej projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wijewo

(więcej)
12 października 2022

Projekt SUiKZP

Projekt Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wijewo

(więcej)
29 września 2022

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wijewo

(więcej)