Obwieszczenia i Ogłoszenia


24 października 2022

Obwieszczenie BRŚ.6733.10.2022

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania

(więcej)
30 września 2022

Obwieszczenie 1

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru „Brenno – Ostrów”

(więcej)
09 maja 2022

Obwieszczenie BRŚ.6733.6.2022

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym)

(więcej)
09 maja 2022

Obwieszczenie BRŚ.6733.5.2022

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym)

(więcej)
09 maja 2022

Obwieszczenie BRŚ.6733.4.2022

Obwieszczenie BRŚ.6733.4.2022 w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym (gminnym) .

(więcej)
07 kwietnia 2022

Obwieszczenie BRŚ.6733.5.2022

Obwieszczenie o wszczęciu postepowania

(więcej)
07 kwietnia 2022

Obwieszczenie BRŚ.6733.3.2022

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

(więcej)
22 marca 2022

Obwieszczenie BRŚ.6733.2.2022

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

(więcej)
22 marca 2022

Obwieszczenie BRŚ.6733.1.2022

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

(więcej)
03 lutego 2022

Obwieszczenie BRŚ.6733.11.2011

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji

(więcej)