Nieodpłatna pomoc prawna


Pomiędzy Gminą Wijewo reprezentowaną przez Mieczysława Drożdżyńskiego Wójta Gminy Wijewo a Powiatem Leszczyńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu: Jarosława Wawrzyniaka Starostę Leszczyńskiego oraz Macieja Wiśniewskiego Wicestarostę Leszczyńskiego zawarto porozumienie w celu realizacji zadania z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wijewie, przy ulicy Parkowej 1 w każdą środę od godziny 12:00 do godziny 16:00. Wyjątkiem jest obecnie panująca sytuacja, zagrożenie epidemiczne, które powoduje, że do odwołania nieodpłatna pomoc prawna świadczona będzie wyłącznie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. telefonu i poczyta elektronicznej.

Porady w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej świadczą adwokaci i radcowie prawni wyznaczeni przez Okręgową Radę Adwokacją w Poznaniu, Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu oraz zatrudnieni przez organizację pozarządową Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych ,,Wsparcie, Informacja, Rozwój’’ w Górze, która wygrała konkurs na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie leszczyńskim w 2021 r.

Za organizację nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie leszczyńskim odpowiada Starosta Leszczynki. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty.

Zgłoszeń należy dokonać telefonicznie pod numerem telefonu 65 5296801 w godzinach pracy Starostwa Powiatowego w Lesznie, tj. w poniedziałki w godz. 8:00-16:00, a od wtorku do piątku w godz. 7:00-15:00 lub mailowo pod adresem: starostwo@powiat-leszczynski.pl.


W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, godzinę i lokalizację punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, z którego chce się skorzystać oraz numer telefonu kontaktowego.

Metryczka

Odpowiedzialny za treść
Data wytworzenia 2021-01-28
Opublikował w BIP Natalia Napieralska
Data opublikowania 2021-01-28 12:46:35
Ostatnio zaktualizował Aleksandra Mikołajczuk
Data ostatniej aktualizacji 2022-05-30 14:00:20
Liczba wyświetleń 673
Historia zmian ZOBACZ